Our Latest Sản phẩm

Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm …

Tại Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/2022, Chính phủ yêu cầu hoàn thành Dự thảo Luật Khoáng sản cuối năm 2023 và dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Khơi thông nguồn lực khoáng sản, bắt đầu từ tư duy trong sửa luật

Trên 8.000 giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản đã được cấp. Tính đến đầu năm 2021, cả nước có 3.679 khu vực được hơn 3.300 tổ chức, cá nhân đang khai thác với gần 50 loại khoáng sản khác nhau trên phạm vi cả nước, tập trung vào các loại khoáng sản như đá, sét, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Sắp sửa luật Khoáng sản năm 2010

Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, đang tổng kết việc thực hiện luật Khoáng sản năm 2010 để xây dựng trình Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi luật này. Khai trường mỏ than …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Đề nghị sửa đổi Luật Khoáng sản

Đề nghị sửa đổi Luật Khoáng sản. 24/04/2022. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Dự án Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản nhằm …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Cần tiếp tục sửa đổi Luật Khoáng sản 2010

Quy hoạch khoáng sản đã được quy định từ khi Luật Khoáng sản năm 1996 và sửa đổi, bổ sung năm 2005 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005) được kế thừa và tiếp tục trong Luật Khoáng sản năm 2010. Đến nay, hầu hết các khoáng sản, nhóm khoáng sản đã được lập quy ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Chi tiết tin

Theo quy định tại Luật Khoáng sản, có 03 trường hợp không có Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đó là: (i) Khai thác tận thu khoáng sản (khoản 1 Điều …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Gia Lai: Xử phạt hơn 250 triệu đồng khai thác khoáng sản trái phép

Gia Lai: Xử phạt hơn 254 triệu đồng khai thác khoáng sản trái phép. (TN&MT) - Trong 3 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử phạt 16 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trái phép, với tổng số tiền trên 254 triệu đồng. Một mỏ khai ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

QH thảo luận về dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi): Cân bằng lợi ích

ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên): Khắc phục tình trạng xung đột lợi ích. Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) cần bảo đảm 4 yêu cầu: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản tiết kiệm ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản để phát triển bền …

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 78 và 79 Luật Khoáng sản, chi tiết thực hiện theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản – Điều 78, 79 và 82 Luật Khoáng sản: Điều 78.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024

Chính phủ yêu cầu hoàn thành Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) cuối năm 2023 và dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024. Đây là nội dung tại Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02 ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Sửa đổi Luật Khoáng sản

Sửa đổi Luật Khoáng sản. Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Dự kiến Luật sẽ được Quốc hội khoá XV thảo luận vào quý IV năm 2023 và …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Khơi thông nguồn lực khoáng sản, bắt đầu từ tư duy trong sửa luật

Kế hoạch sửa đổi Luật Khoáng sản có thể bắt đầu cho sự thay đổi lớn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. TIN LIÊN QUAN. Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Cần thu hút được các dự án đầu tư sử dụng công nghệ ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 3 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu giá.. Đây là những thông tin tại Nghị định ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Nghị định 160/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản Luật sửa đổi…

Ngày 27/12/2005,Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản Thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2006

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Ngành Địa chất, Khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

(TN&MT) - Những quan điểm chỉ đạo, định hướng cho ngành Địa chất, Khoáng sản và công nghiệp khai khoáng cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới được thể hiện trong Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đã thể hiện tầm nhìn mới về tài nguyên địa chất, định hướng hoạt động ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

10 năm thực hiện Luật Khoáng sản

(TN&MT) - Sau 10 năm thực thi Luật Khoáng sản, Bộ TN&MT đang tiến hành rà soát, đánh giá và nhận thấy, một số quy định của pháp luật về khoáng sản không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, vì vậy, sửa đổi Luật khoáng sản để phù hợp với tình hình mới là nhiệm vụ then chốt hiện nay.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực …

Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 về hình ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Luật Khoáng sản năm 2010

1. Lợi dụng hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản. 3. Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản khi chưa được cơ quan ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2017 và thay thế Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt hệ số quy đổi đối với khoáng sản nguyên khai và sản phẩm đá xây dựng từ "m3" ra "tấn" để làm căn cứ tính phí ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Sửa đổi Luật Khoáng sản: Tập trung giải quyết nhóm chính sách lớn

Tập trung giải quyết nhóm chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoáng sản. (TN&MT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa hoàn thành Dự thảo lần thứ nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), trong đó, tập trung giải quyết 5 Chính sách lớn. Cụ ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa thật sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đầu tư của các tổ chức, cá nhân, nguyên nhân chủ yếu là do trình tự, thủ tục liên quan để đưa dự án vào hoạt động sau khi tổ chức đấu giá thành công (tổ chức thăm dò; phê duyệt trữ ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT KHOÁNG SẢN

1. Quy hoạch khoáng sản bao gồm: a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; c) Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà …

Ngày 28/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, công tác quản …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Nghệ An: Kỷ luật lãnh đạo xã Châu Lộc vì để xảy ra khai thác khoáng sản

Nhiều cán bộ lãnh đạo xã Châu Lộc bị kỷ luật vì để xảy ra vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn mà Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang vào tháng 7/2021. Về mặt Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳ Hợp cũng đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Dự kiến Luật sẽ được Quốc hội khoá XV thảo luận vào quý IV năm 2023 và thông qua vào quý I năm 2024. Để bao hàm các nội dung cả địa chất và khoáng sản, dự kiến Luật sẽ có tên gọi: Luật Địa chất ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Khánh Hòa sau 12 năm thi hành Luật Khoáng sản 2010: Đề xuất …

(TN&MT) - Sau 12 năm thực hiện Luật Khoáng sản, Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc đưa các mỏ khoáng sản vào đấu giá công khai đã thu được nguồn ngân sách lớn cho Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động khai thác khoáng sản đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Luật Khoáng sản năm 2010: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản

Luật Khoáng sản 2010 đã kế thừa và thể hiện được các quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với khoáng sản trong giai đoạn trước đó. Luật đã thể hiện rõ những quan điểm mới mang tính "đột phá" làm thay đổi căn bản công tác bảo vệ, quản lý, khai thác, sử ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Đổi tên Luật khoáng sản thành Luật Địa chất và Khoáng sản?

Sửa đổi Luật Khoáng sản được dự kiến khi nào hoàn thành? Nội dung này tại Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoáng sản

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Ngay trong năm 2022, sẽ hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Dự kiến ban hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) trong năm 2024

(LSVN) - Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW …

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…